Λυκόπουλα

Τα Λυκόπουλα είναι…

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Α’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 11ο και να πάνε στην Ε΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εντάσσονται στην Αγέλη Λυκοπούλων.

Τα μέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονομάζονται Λυκόπουλα. Για να ονομαστεί ένα παιδί Λυκόπουλο και να γίνει ενεργό Μέλος του Σ.Π.Κ. πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκόπουλου.

Η Υπόσχεση των Λυκοπούλων

Ο Nόμος των Λυκοπούλων

Στολή Λυκοπούλων

Κλάδος Λυκοπούλων