Πρόσκοποι

Πρόσκοποι είναι…

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 11ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 14ο εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων (Ο.Π).

Στην Ομάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση, που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων. Τα μέλη της Ομάδας Προσκόπων, αφού δώσουν την Υπόσχεση του Προσκόπου, ονομάζονται Πρόσκοποι.

Ανάλογα δε την ειδικότητα του Συστήματος τους ονομάζονται Ναυτοπρόσκοποι ή Αεροπρόσκοποι.

 

Πρoσκοπική Υπόσχεση

“Υπόσχομαι στην Τιμή μου, 
να εκτελώ το καθήκον μου 
προς το Θεό και την Πατρίδα, 
να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση 
και να τηρώ τον Νόμο των Προσκόπων “

 

Πρoσκοπικός Νόμος

Τα Δέκα άρθρα του Προσκοπικού Νόμου
  1. Ο λόγος του Προσκόπου είναι πάντοτε πιστευτός και σεβαστός.
  2. Ο Πρόσκοπος είναι πιστός στο Θεό, στην Πατρίδα, στην οικογένεια και στις δημοκρατικές αρχές.
  3. Ο Πρόσκοπος έιναι χρήσιμος και βοηθά κάθε άνθρωπο.
  4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος με όλους και αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.
  5. Ο Πρόσκοπος είναι ευγενικός, αξιοπρεπής και δίκαιος προς όλους.
  6. Ο Πρόσκοπος αγαπά και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
  7. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον ευατό του, τους γονείς του και τους ανώτερους του.
  8. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.
  9. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος, εργατικός, αναγνωρίζει και εκτιμά την εργασία ρων άλλοων και προσπαθέι να αναδειχθεί με τη ικανότητα του και μόνο με αυτή.
  10. Ο Πρόσκοπος έιναι γενναίος, υψηλόφρονας, έχει αυτοπεποίθηση, είναι αποφασιστικός και αναλαμβάνει την ευθύνει των πράξεων του.

Στολή Προσκόπων

Stoli Proskopon

Κλάδος Προσκόπων